Zbiornik Hermanowice

Hermanowice, Podkarpackie

Jest to niewielki zbiornik wodny o średniej głębokości 1,5 m. Dość płaskie dno, wyrównane w ostatnim okresie.

Na łowisku obowiązuje zasada „Złów i wypuść" (bez prawa do zabierania i przetrzymywania ryb). Ryby po złowieniu należy natychmiast wypuścić do wody. W czasie zawodów obowiązują przepisy sportu wędkarskiego. Łowisko czynne jest cały rok od świtu do zmierzchu zgodnie z RAPRyb PZW.

Łowisko dzieli się na trzy sektory:
A - od szlabanu przy mnichu wlotowym do słupa energetycznego przy schodach,
B - od słupa energetycznego przy schodach do słupa energetycznego od striny strażnicy
C - od słupa energetycznego od strony strażnicy do garażu
Na czas rozgrywania zawodów organizowanych przez OKS lub Radę ds. Młodziezy nie wydaje się zezwoleń na organizacje zawodów przez Koła i Kluby.

Na łowisku zabrania się:

 • kąpieli i brodzenia,
 • łowienia spod lodu
 • łowienia na spinning i metodą muchową
 • łowienia na żywą i martwą rybę
 • przebywania dzieci do lat 14-tu bez nadzoru osób dorosłych, a pod nadzorem nie więcej niż 7-ro dzieci na jednego opiekuna,
 • przebywania osób nietrzeźwych na całym terenie,
 • połowu ryb ze środków pływających i pływania nimi po zbiorniku,
 • wywożenia zanęt i przynęt
 • biwakowania, rozstawiania namiotów i przyczep na całym terenie,
 • palenia ognisk na całym terenie,
 • parkowania samochodów poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 • poruszania się pojazdami mechanicznymi po terenie łowiska ( dotyczy również organizatorów)
 • postoju samochodów na całej długości drogi wzdłuż grobli (pod rygorem odholowania pojazdu)
 • stopniowania grobli i skarp oraz ustawiania na pochyłościach podestów wędkarskich,
 • przebywania osób postronnych podczas zawodów na stanowiskach zawodniczych,
 • zanieczyszczania terenu obiektu, „To co przyniosłeś - zabierz ze sobą"

Występujące ryby


Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu