Jezioro Dobki

Olecko, Warmińsko-mazurskie

Jezioro ma kształt rynny. Otoczone jest przez grunty rolne, pastwiska i osiedla mieszkalne. Jest to zbiornik o średnio rozwiniętej linii brzegowej. Dno pokryte jest warstwą mułu o niewielkiej miąższości. Oczerety przeważnie rzadkie. Roślinność zanurzona tworzy zwarte łąki, przeważają: ramienice, rdestnice, moczarka i mech wodny.

Część zachodnia zbiornika jest płytka o głębokościach 7–10 m. W części wschodniej charakter dna zmienia się. Oprócz najczęstszych głębokości 10–20 m, występuje szereg głęboczków 29–43 m. Jest też górka podwodna widoczna już na głębokości 1 m. Dno przy brzegach jest twarde, piaszczyste, głębiej pokryte warstwą osadów.


Dane łowiska

  • Powierzchnia zbiornika: 162,43 ha
  • Maksymalna głębokość: 43 m
  • Średnia głębokość: 11 m

Występujące ryby


Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu