Poradnik

Okresy i wymiary ochronne ryb w Polsce w 2022 roku

reklama

Ochrona ryb – po co są wprowadzone okresy i wymiary ochronne?

Pamiętaj, że łowiąc w wodach PZW, jesteś zobowiązany do przestrzegania wymiarów i okresów ochronnych poszczególnych gatunków ryb. Wymiar ochronny ryby to nic innego, jak jej długość od początku głowy (czubka pyszczka) do najdalszego punktu na płetwie ogonowej. Jest on określony przepisami prawa. Każda ryba poniżej tego wymiaru musi być niezwłocznie wypuszczona do wody po to, by za jakiś czas, dopiero kiedy urośnie, mogła zostać ponownie złapana przez wędkarza.

Wymiary ochronne ryb w Polsce do 31 grudnia 2019 roku określał Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, którego uchwałodawcą był Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego. Od 1 stycznia 2020 r. na wszystkich łowiskach i wodach, które są użytkowane przez Polski Związek Wędkarski wymiar i okres ochronny dla poszczególnych gatunków ryb jest określony w Zezwoleniach na amatorski połów ryb wędką, wydawanych w poszczególnych okręgach. Przepisy zezwolenia są uchwalane przez władze konkretnego okręgu PZW. Warto dodać, że wymiar dla poszczególnego gatunku ryby, bez względu na to jaki okręg PZW go uchwala, nie może być niższy niż ten określony przepisami aktów prawnych – ustaw i rozporządzeń.

Obecnie aktem prawnym regulującym w Polsce wymiary ochronne ryb jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1559 z późniejszymi zmianami). Okresy ochronne ryb regulują przepisy takich aktów prawnych jak: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz.U. z 2005 r. nr 48, poz. 459), Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. (Dz.U. z 2001 r. nr 138, poz. 1559), Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz.U. z 2004 r. nr 172, poz. 1806).

Zwróć uwagę, że ryby posiadają nie tylko wymiary, ale i okresy ochronne. Ma to na celu zapewnić im zarówno ochronę, jak i przetrwanie gatunku. W tym czasie nie tylko nie można łowić tych ryb, ale też podejmować czynności, które mogłyby zakłócić ich rytm biologiczny i tarło. Niedostosowanie się do tych praktyk może skutkować odpowiedzialnością karną.

Wymiary i okresy ochronne poszczególnych gatunków ryb

Zanim wybierzesz się nad wodę, zapoznaj się z aktualnymi wymiarami ochronnymi ryb i okresami, w których nie można ich łowić. Od 1 stycznia 2020 r. na wszystkich łowiskach i wodach, które są użytkowane przez Polski Związek Wędkarski wymiar i okres ochronny dla poszczególnych gatunków ryb jest określony w Zezwoleniach na amatorski połów ryb wędką, wydawanych w poszczególnych okręgach (stąd też okresy ochronne i wymiary dla poszczególnych gatunków ryb mogą się różnić). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1559 z późniejszymi zmianami) wymiar poszczególnych gatunków ryb wynosi:

 • Amur – zgodnie z rozporządzeniem nie jest objęty wymiarem. Jednakże są łowiska, gdzie taki wymiar może obowiązywać. Dlatego też zanim zaczniesz łowić ryby w konkretnej wodzie, upewnij się, czy na danym łowisku nie wprowadzono górnego lub dolnego wymiaru. Sprawdź regulamin w Zezwoleniu Okręgu PZW.
 • Boleń – według przepisów RAPR posiadał okres ochronny od 1 stycznia do 30 kwietnia. Od 1 stycznia 2020 okres ochronny tego gatunku określony jest w Zezwoleniu każdego Okręgu PZW i może być różny w zależności od uchwały konkretnego Okręgu PZW. Wymiar ochronny tego gatunku to 40 cm.
 • Brzana – według rozporządzenia wymiar ochronny to 40 cm, a okres ochronny trwa od 1 stycznia do 30 czerwca. Od 1 stycznia 2020 wymiar i okres ochronny tego gatunku określony jest w Zezwoleniu i może być różny w zależności od uchwały konkretnego Okręgu PZW.
 • Certa – okres ochronny tego gatunku w rzece Wiśle pomiędzy zaporą we Włocławku a jej ujściem obowiązuje od 1 września do 30 listopada. W pozostałych odcinkach Wisły i innych rzekach od 1 stycznia do 30 czerwca. Wymiar ochronny to 30 cm. Od 1 stycznia 2020 okres ochronny tego gatunku określony jest w Zezwoleniu i może być różny w zależności od uchwały konkretnego Okręgu PZW. Wymiar ochronny tego gatunku to 40 cm.
 • Głowacica – według rozporządzenia okres ochronny tej ryby przypada na czas od 1 marca do 31 maja. Wymiar ochronny wynosi 70 cm. Od 1 stycznia 2020 wymiar i okres ochronny tego gatunku jest określony w Zezwoleniu i może być różny w zależności od uchwały konkretnego Okręgu PZW.
 • Jaź – wymiar ochronny wynosi do 25 cm. Od 1 stycznia 2020 okres ochronny tego gatunku określony jest w Zezwoleniu i może być różny w zależności od uchwały konkretnego Okręgu PZW.
 • Jelec – wymiar ochronny wynosi do 15 cm. Od 1 stycznia 2020 okres ochronny tego gatunku określony jest w Zezwoleniu i może być różny w zależności od uchwały konkretnego Okręgu PZW.
 • Karaś – według rozporządzenia gatunek nieobjęty wymiarem ochronnym. Od 1 stycznia 2020 wymiar i okres ochronny tego gatunku jest określony w Zezwoleniu i może być różny w zależności od uchwały konkretnego Okręgu PZW.
 • Karp – według rozporządzenia gatunek nieobjęty wymiarem ochronnym. Od 1 stycznia 2020 wymiar i okres ochronny tego gatunku jest określony w Zezwoleniu i może być różny w zależności od uchwały konkretnego Okręgu PZW.
 • Kleń – wymiar ochronny 25 cm. Od 1 stycznia 2020 okres ochronny tego gatunku określony jest w Zezwoleniu i może być różny w zależności od uchwały konkretnego Okręgu PZW.
 • Krąp – według rozporządzenia gatunek nieobjęty wymiarem ochronnym. Od 1 stycznia 2020 wymiar i okres ochronny tego gatunku jest określony w Zezwoleniu i może być różny w zależności od uchwały konkretnego Okręgu PZW.
 • Leszcz – według rozporządzenia gatunek nieobjęty wymiarem ochronnym. Od 1 stycznia 2020 wymiar i okres ochronny tego gatunku jest określony w Zezwoleniu i może być różny w zależności od uchwały konkretnego Okręgu PZW.
 • Lin – według rozporządzenia osobniki do 25 cm należy bezwzględnie wypuszczać. według rozporządzenia gatunek nieobjęty wymiarem ochronnym. Od 1 stycznia 2020 wymiar i okres ochronny tego gatunku jest określony w Zezwoleniu i może być różny w zależności od uchwały konkretnego Okręgu PZW.
 • Lipień – jest objęty ochroną od 1 marca do 31 maja, a jego wymiar ochronny wynosi do 30 cm. Od 1 stycznia 2020 wymiar i okres ochronny tego gatunku jest określony w Zezwoleniu i może być różny w zależności od uchwały konkretnego Okręgu PZW.
 • Okoń – według rozporządzenia nie jest objęty okresem i wymiarem ochronnym. Od 1 stycznia 2020 wymiar i okres ochronny tego gatunku jest określony w Zezwoleniu i może być różny w zależności od uchwały konkretnego Okręgu PZW.
 • Płoć – według rozporządzenia ryba ta nie jest objęta okresem i wymiarem ochronnym. Od 1 stycznia 2020 wymiar i okres ochronny tego gatunku jest określony w Zezwoleniu i może być różny w zależności od uchwały konkretnego Okręgu PZW.
 • Pstrąg potokowy – według rozporządzenia okres ochronny pstrąga potokowego w Wiśle przypada od 1 września do 31 stycznia na odcinku od jej źródeł po ujście Sanu. Podobnie na samej rzece San oraz jej dopływach. Ten sam okres obejmuje rzekę Odrę do granicy z Czechami do ujścia rzeki Bystrzycy i na samej rzece Bystrzyca. Wymiar ochronny w wyżej wymienionych wodach to 25 cm. W pozostałych wodach okres ochronny wynosi od 1 września do 31 grudnia. a wymiar 30 cm. Od 1 stycznia 2020 wymiar i okres ochronny tego gatunku jest określony w Zezwoleniu i może być różny w zależności od uchwały konkretnego Okręgu PZW.
 • Sandacz – według rozporządzenia wymiar ochronny tej ryby wynosi do 50 cm, a okres ochronny przypada od 1 marca do 31 maja. Od 1 stycznia 2020 wymiar i okres ochronny tego gatunku jest określony w Zezwoleniu i może być różny w zależności od uchwały konkretnego Okręgu PZW. W większości Okręgów PZW okres ochronny sandacza obejmuje okres od 1 stycznia do 31 maja.
 • Sapa – według rozporządzenia wymiar ochronny wynosi 25 cm. Okres ochronny trwa od 1 kwietnia do 31 maja. Od 1 stycznia 2020 wymiar i okres ochronny tego gatunku jest określony w Zezwoleniu i może być różny w zależności od uchwały konkretnego Okręgu PZW.
 • Sieja – według rozporządzenia ma okres ochronny od 15 października do 31 grudnia i wymiar ochronny do 35 cm. Od 1 stycznia 2020 wymiar i okres ochronny tego gatunku jest określony w Zezwoleniu i może być różny w zależności od uchwały konkretnego Okręgu PZW.
 • Sielawa – według rozporządzenia ma okres ochronny od 15 października do 31 grudnia i wymiar ochronny do 18 cm. Od 1 stycznia 2020 wymiar i okres ochronny tego gatunku jest określony w Zezwoleniu i może być różny w zależności od uchwały konkretnego Okręgu PZW.
 • Sum – według rozporządzenia jego wymiar ochronny to 70 cm, a okres ochronny przypada od 1 listopada do 30 czerwca. W rzece Odrze, na odcinku od ujścia Warty do wód morskich, trwa on od 1 listopada do 31 maja. Od 1 stycznia 2020 wymiar i okres ochronny tego gatunku jest określony w Zezwoleniu i może być różny w zależności od uchwały konkretnego Okręgu PZW.
 • Szczupak – według rozporządzenia okres ochronny w rzekach i zbiornikach zaporowych obejmuje czas od 1 stycznia do 30 kwietnia. W pozostałych wodach od 1 marca do 30 kwietnia. Wymiar ochronny to 50 cm. Od 1 stycznia 2020 wymiar i okres ochronny tego gatunku jest określony w Zezwoleniu i może być różny w zależności od uchwały konkretnego Okręgu PZW. W większości Okręgów PZW okres ochronny szczupaka obejmuje okres od 1 stycznia do 30 kwietnia.
 • Świnka – według rozporządzenia jest pod ochroną od 1 stycznia do 15 maja. Wymiar ochronny to 25 cm. Od 1 stycznia 2020 wymiar i okres ochronny tego gatunku jest określony w Zezwoleniu i może być różny w zależności od uchwały konkretnego Okręgu PZW.
 • Tołpyga – według rozporządzenia nie jest objęta wymiarem i okresem ochronnym. Od 1 stycznia 2020 wymiar i okres ochronny tego gatunku jest określony w Zezwoleniu i może być różny w zależności od uchwały konkretnego Okręgu PZW.
 • Troć wędrowna – według rozporządzenia w Wiśle i dopływach tej rzeki, które znajdują się wyżej niż zapora we Włocławku okres ochronny obejmuje okres od 1 października do 31 grudnia. W pozostałym czasie zakazuje się połowu od czwartku do niedzieli.  Na odcinku Wisły od zapory we Włocławku do ujścia rzeki okres ochronny obowiązuje od 1 grudnia do końca lutego. W czasie między 1 marca a 31 sierpnia zakazuje się połowu od piątku do niedzieli. W pozostałych rzekach okres ochronny obejmuje 1 października do 31 grudnia. Wymiar ochronny troci wynosi 35 cm. Od 1 stycznia 2020 wymiar i okres ochronny tego gatunku jest określony w Zezwoleniu i może być różny w zależności od uchwały konkretnego Okręgu PZW.
 • Troć jeziorowa – według rozporządzenia gatunek ten objęty jest okresem ochronnym między 1 września a 31 stycznia. Wymiar ochronny wynosi 50 cm. Od 1 stycznia 2020 wymiar i okres ochronny tego gatunku jest określony w Zezwoleniu i może być różny w zależności od uchwały konkretnego Okręgu.
 • Węgorz – według rozporządzenia wymiar ochronny to 40 cm. Od 1 stycznia 2020 wymiar i okres ochronny tego gatunku jest określony w Zezwoleniu i może być różny w zależności od uchwały konkretnego Okręgu PZW.
 • Wzdręga – według rozporządzenia wymiar ochronny tej ryby wynosi 15 cm, nie posiada natomiast okresu ochronnego. Od 1 stycznia 2020 wymiar i okres ochronny tego gatunku jest określony w Zezwoleniu i może być różny w zależności od uchwały konkretnego Okręgu PZW.

Jak widać, gatunków ryb objętych okresami ochronnymi w Polsce jest dużo. Zanim zdecydujesz się na połowy konkretnego gatunku ryby, upewnij się, że akurat w tym czasie nie jest on pod ochroną, np. ze względu na tarło. Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się z Zezwoleniem wydawanym przez konkretny Okręg PZW, który zarządza wodą. Okresy i wymiary ochronne dotyczą nie tylko ryb drapieżnych, ale też gatunków spokojnego żeru oraz ryb bałtyckich. Warto zatem wiedzieć już dziś, kiedy możesz spokojnie udać się na połowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *