Przejdź do treści
Okresy i wymiary ochronne ryb w Polsce w 2023 roku

Okresy i wymiary ochronne ryb w Polsce w 2023 roku

Ochrona ryb – po co są wprowadzone okresy i
wymiary ochronne?

Pamiętaj, że łowiąc w wodach PZW, jesteś zobowiązany do przestrzegania wymiarów i okresów ochronnych poszczególnych gatunków ryb. Wymiar ochronny ryby to nic innego, jak jej długość od początku głowy (czubka pyszczka) do najdalszego punktu na płetwie ogonowej. Jest on określony przepisami prawa. Każda ryba poniżej tego wymiaru musi być niezwłocznie wypuszczona do wody po to, by za jakiś czas, dopiero kiedy urośnie, mogła zostać ponownie złapana przez wędkarza.

Wymiary ochronne ryb w Polsce do 31 grudnia 2019 roku określał Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, którego uchwałodawcą był Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego. Od 1 stycznia 2020 r. na wszystkich łowiskach i wodach, które są użytkowane przez Polski Związek Wędkarski wymiar i okres ochronny dla poszczególnych gatunków ryb jest określony w Zezwoleniach na amatorski połów ryb wędką, wydawanych w poszczególnych okręgach. Przepisy zezwolenia są uchwalane przez władze konkretnego okręgu PZW. Warto dodać, że wymiar dla poszczególnego gatunku ryby, bez względu na to jaki okręg PZW go uchwala, nie może być niższy niż ten określony przepisami aktów prawnych - ustaw i rozporządzeń.

Obecnie aktem prawnym regulującym w Polsce wymiary ochronne ryb jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1559 z późniejszymi zmianami). Okresy ochronne ryb regulują przepisy takich aktów prawnych jak: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz.U. z 2005 r. nr 48, poz. 459), Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. (Dz.U. z 2001 r. nr 138, poz. 1559), Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz.U. z 2004 r. nr 172, poz. 1806).

Zwróć uwagę, że ryby posiadają nie tylko wymiary, ale i okresy ochronne. Ma to na celu zapewnić im zarówno ochronę, jak i przetrwanie gatunku. W tym czasie nie tylko nie można łowić tych ryb, ale też podejmować czynności, które mogłyby zakłócić ich rytm biologiczny i tarło. Niedostosowanie się do tych praktyk może skutkować odpowiedzialnością karną.

Wymiary i okresy ochronne poszczególnych gatunków ryb

Zanim wybierzesz się nad wodę, zapoznaj się z aktualnymi wymiarami ochronnymi ryb i okresami, w których nie można ich łowić. Od 1 stycznia 2020 r. na wszystkich łowiskach i wodach, które są użytkowane przez Polski Związek Wędkarski wymiar i okres ochronny dla poszczególnych gatunków ryb jest określony w Zezwoleniach na amatorski połów ryb wędką, wydawanych w poszczególnych okręgach (stąd też okresy ochronne i wymiary dla poszczególnych gatunków ryb mogą się różnić). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1559 z późniejszymi zmianami) wymiar poszczególnych gatunków ryb wynosi:

 • Amur – zgodnie z rozporządzeniem nie jest objęty wymiarem. Jednakże są łowiska, gdzie taki wymiar może obowiązywać. Dlatego też zanim zaczniesz łowić ryby w konkretnej wodzie, upewnij się, czy na danym łowisku nie wprowadzono górnego lub dolnego wymiaru. Sprawdź Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb obowiązujący w danym Okręgu PZW.
 • Boleń – według przepisów RAPR posiadał okres ochronny od 1 stycznia do 30 kwietnia. Według rozporządzenia wymiar ochronny tego gatunku to 40 cm. Od 1 stycznia 2020 każdy Okręg może wprowadzać własne okresy i wymiary ochronne dla tej ryby. Pamiętaj! Wymiar i okres ochronny dla tego gatunku jest określony przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującego w danym Okręgu PZW. Sprawdź dokładnie regulamin dla danego łowiska.
 • Brzana – według rozporządzenia okres ochronny trwa od 1 stycznia do 30 czerwca, a wymiar ochronny 40 cm. Od 1 stycznia 2020 każdy Okręg może wprowadzać własne okresy i wymiary ochronne dla tej ryby. Pamiętaj! Wymiar i okres ochronny dla tego gatunku jest określony przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującego w danym Okręgu PZW. Sprawdź dokładnie regulamin dla danego łowiska.
 • Certa – okres ochronny tego gatunku w rzece Wiśle pomiędzy zaporą we Włocławku a jej ujściem obowiązuje od 1 września do 30 listopada. W pozostałych odcinkach Wisły i innych rzekach od 1 stycznia do 30 czerwca. Według rozporządzenia wymiar ochronny to 30 cm. Od 1 stycznia 2020 każdy Okręg może wprowadzać własne okresy i wymiary ochronne dla tej ryby. Pamiętaj! Wymiar i okres ochronny dla tego gatunku jest określony przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującego w danym Okręgu PZW. Sprawdź dokładnie regulamin dla danego łowiska.
 • Głowacica – według rozporządzenia okres ochronny tej ryby przypada na czas od 1 marca do 31 maja. Wymiar ochronny wynosi 70 cm. Od 1 stycznia 2020 każdy Okręg może wprowadzać własne okresy i wymiary ochronne dla tej ryby. Pamiętaj! Wymiar i okres ochronny dla tego gatunku jest określony przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującego w danym Okręgu PZW. Sprawdź dokładnie regulamin dla danego łowiska.
 • Jaź – według rozporządzenia wymiar ochronny wynosi do 25 cm. Od 1 stycznia 2020 każdy Okręg może wprowadzać własne okresy i wymiary ochronne dla tej ryby. Pamiętaj! Wymiar i okres ochronny dla tego gatunku jest określony przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującego w danym Okręgu PZW. Sprawdź dokładnie regulamin dla danego łowiska.
 • Jelec – według rozporządzenia wymiar ochronny wynosi do 15 cm. Od 1 stycznia 2020 każdy Okręg może wprowadzać własne okresy i wymiary ochronne dla tej ryby. Pamiętaj! Wymiar i okres ochronny dla tego gatunku jest określony przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującego w danym Okręgu PZW. Sprawdź dokładnie regulamin dla danego łowiska.
 • Karaś – według rozporządzenia gatunek nieobjęty wymiarem i okresem ochronnym. Od 1 stycznia 2020 każdy Okręg może wprowadzać własne okresy i wymiary ochronne dla tej ryby. Pamiętaj! Wymiar i okres ochronny dla tego gatunku jest określony przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującego w danym Okręgu PZW. Sprawdź dokładnie regulamin dla danego łowiska.
 • Karp – według rozporządzenia gatunek nieobjęty wymiarem i okresem ochronnym. Od 1 stycznia 2020 każdy Okręg może wprowadzać własne okresy i wymiary ochronne dla tej ryby. Pamiętaj! Wymiar i okres ochronny dla tego gatunku jest określony przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującego w danym Okręgu PZW. Sprawdź dokładnie regulamin dla danego łowiska.
 • Kleń – według rozporządzenia wymiar ochronny 25 cm. Od 1 stycznia 2020 każdy Okręg może wprowadzać własne okresy i wymiary ochronne dla tej ryby. Pamiętaj! Wymiar i okres ochronny dla tego gatunku jest określony przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującego w danym Okręgu PZW. Sprawdź dokładnie regulamin dla danego łowiska.
 • Krąp – według rozporządzenia gatunek nieobjęty wymiarem ochronnym. Od 1 stycznia 2020 każdy Okręg może wprowadzać własne okresy i wymiary ochronne dla tej ryby. Pamiętaj! Wymiar i okres ochronny dla tego gatunku jest określony przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującego w danym Okręgu PZW. Sprawdź dokładnie regulamin dla danego łowiska.
 • Leszcz – według rozporządzenia gatunek nieobjęty wymiarem i okresem ochronnym. Od 1 stycznia 2020 każdy Okręg może wprowadzać własne okresy i wymiary ochronne dla tej ryby. Pamiętaj! Wymiar i okres ochronny dla tego gatunku jest określony przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującego w danym Okręgu PZW. Sprawdź dokładnie regulamin dla danego łowiska.
 • Lin – według rozporządzenia osobniki do 25 cm należy bezwzględnie wypuszczać i nie posiada okresu ochronnego. Od 1 stycznia 2020 każdy Okręg może wprowadzać własne okresy i wymiary ochronne dla tej ryby. Pamiętaj! Wymiar i okres ochronny dla tego gatunku jest określony przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującego w danym Okręgu PZW. Sprawdź dokładnie regulamin dla danego łowiska.
 • Lipień – według rozporządzenia jest objęty ochroną od 1 marca do 31 maja, a jego wymiar ochronny wynosi do 30 cm. Od 1 stycznia 2020 każdy Okręg może wprowadzać własne okresy i wymiary ochronne dla tej ryby. Pamiętaj! Wymiar i okres ochronny dla tego gatunku jest określony przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującego w danym Okręgu PZW. Sprawdź dokładnie regulamin dla danego łowiska.
 • Okoń – według rozporządzenia nie jest objęty okresem i wymiarem ochronnym. Od 1 stycznia 2020 każdy Okręg może wprowadzać własne okresy i wymiary ochronne dla tej ryby. Pamiętaj! Wymiar i okres ochronny dla tego gatunku jest określony przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującego w danym Okręgu PZW. Sprawdź dokładnie regulamin dla danego łowiska.
 • Płoć – według rozporządzenia ryba ta nie jest objęta okresem i wymiarem ochronnym. Od 1 stycznia 2020 każdy Okręg może wprowadzać własne okresy i wymiary ochronne dla tej ryby. Pamiętaj! Wymiar i okres ochronny dla tego gatunku jest określony przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującego w danym Okręgu PZW. Sprawdź dokładnie regulamin dla danego łowiska.
 • Pstrąg potokowy – według rozporządzenia okres ochronny pstrąga potokowego w Wiśle przypada od 1 września do 31 stycznia na odcinku od jej źródeł po ujście Sanu. Podobnie na samej rzece San oraz jej dopływach. Ten sam okres obejmuje rzekę Odrę do granicy z Czechami do ujścia rzeki Bystrzycy i na samej rzece Bystrzyca. Wymiar ochronny w wyżej wymienionych wodach to 25 cm. W pozostałych wodach okres ochronny wynosi od 1 września do 31 grudnia. a wymiar 30 cm. Od 1 stycznia 2020 każdy Okręg może wprowadzać własne okresy i wymiary ochronne dla tej ryby. Pamiętaj! Wymiar i okres ochronny dla tego gatunku jest określony przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującego w danym Okręgu PZW. Sprawdź dokładnie regulamin dla danego łowiska.
 • Sandacz – według rozporządzenia wymiar ochronny tej ryby wynosi do 45 cm, a okres ochronny przypada od 1 marca do 31 maja. Od 1 stycznia 2020 każdy Okręg może wprowadzać własne okresy i wymiary ochronne dla tej ryby. Pamiętaj! Wymiar i okres ochronny dla tego gatunku jest określony przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującego w danym Okręgu PZW. Sprawdź dokładnie regulamin dla danego łowiska.
 • Sapa - według rozporządzenia wymiar ochronny wynosi 25 cm. Okres ochronny trwa od 1 kwietnia do 31 maja. Od 1 stycznia 2020 każdy Okręg może wprowadzać własne okresy i wymiary ochronne dla tej ryby. Pamiętaj! Wymiar i okres ochronny dla tego gatunku jest określony przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującego w danym Okręgu PZW. Sprawdź dokładnie regulamin dla danego łowiska.
 • Sieja – według rozporządzenia ma okres ochronny od 15 października do 31 grudnia i wymiar ochronny do 35 cm. Od 1 stycznia 2020 każdy Okręg może wprowadzać własne okresy i wymiary ochronne dla tej ryby. Pamiętaj! Wymiar i okres ochronny dla tego gatunku jest określony przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującego w danym Okręgu PZW. Sprawdź dokładnie regulamin dla danego łowiska.
 • Sielawa – według rozporządzenia ma okres ochronny od 15 października do 31 grudnia i wymiar ochronny do 18 cm. Od 1 stycznia 2020 każdy Okręg może wprowadzać własne okresy i wymiary ochronne dla tej ryby. Pamiętaj! Wymiar i okres ochronny dla tego gatunku jest określony przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującego w danym Okręgu PZW. Sprawdź dokładnie regulamin dla danego łowiska.
 • Sum – według rozporządzenia jego wymiar ochronny to 70 cm, a okres ochronny przypada od 1 listopada do 30 czerwca. W rzece Odrze, na odcinku od ujścia Warty do wód morskich, trwa on od 1 listopada do 31 maja. Od 1 stycznia 2020 każdy Okręg może wprowadzać własne okresy i wymiary ochronne dla tej ryby. Pamiętaj! Wymiar i okres ochronny dla tego gatunku jest określony przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującego w danym Okręgu PZW. Sprawdź dokładnie regulamin dla danego łowiska.
 • Szczupak – według rozporządzenia okres ochronny w rzekach i zbiornikach zaporowych obejmuje czas od 1 stycznia do 30 kwietnia. W pozostałych wodach od 1 marca do 30 kwietnia. Wymiar ochronny to 45 cm. Od 1 stycznia 2020 każdy Okręg może wprowadzać własne okresy i wymiary ochronne dla tej ryby. Pamiętaj! Wymiar i okres ochronny dla tego gatunku jest określony przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującego w danym Okręgu PZW. Sprawdź dokładnie regulamin dla danego łowiska.
 • Świnka – według rozporządzenia jest pod ochroną od 1 stycznia do 15 maja. Wymiar ochronny to 25 cm. Od 1 stycznia 2020 każdy Okręg może wprowadzać własne okresy i wymiary ochronne dla tej ryby. Pamiętaj! Wymiar i okres ochronny dla tego gatunku jest określony przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującego w danym Okręgu PZW. Sprawdź dokładnie regulamin dla danego łowiska.
 • Tołpyga – według rozporządzenia nie jest objęta wymiarem i okresem ochronnym. Od 1 stycznia 2020 każdy Okręg może wprowadzać własne okresy i wymiary ochronne dla tej ryby. Pamiętaj! Wymiar i okres ochronny dla tego gatunku jest określony przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującego w danym Okręgu PZW. Sprawdź dokładnie regulamin dla danego łowiska.
 • Troć wędrowna – według rozporządzenia w Wiśle i dopływach tej rzeki, które znajdują się wyżej niż zapora we Włocławku okres ochronny obejmuje okres od 1 października do 31 grudnia. W pozostałym czasie zakazuje się połowu od czwartku do niedzieli. Na odcinku Wisły od zapory we Włocławku do ujścia rzeki okres ochronny obowiązuje od 1 grudnia do końca lutego. W czasie między 1 marca a 31 sierpnia zakazuje się połowu od piątku do niedzieli. W pozostałych rzekach okres ochronny obejmuje 1 października do 31 grudnia. Wymiar ochronny troci wynosi 35 cm. Od 1 stycznia 2020 każdy Okręg może wprowadzać własne okresy i wymiary ochronne dla tej ryby. Pamiętaj! Wymiar i okres ochronny dla tego gatunku jest określony przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującego w danym Okręgu PZW. Sprawdź dokładnie regulamin dla danego łowiska.
 • Troć jeziorowa - według rozporządzenia gatunek ten objęty jest okresem ochronnym między 1 września a 31 stycznia. Wymiar ochronny wynosi 50 cm. Od 1 stycznia 2020 każdy Okręg może wprowadzać własne okresy i wymiary ochronne dla tej ryby. Pamiętaj! Wymiar i okres ochronny dla tego gatunku jest określony przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującego w danym Okręgu PZW. Sprawdź dokładnie regulamin dla danego łowiska.
 • Węgorz – według rozporządzenia wymiar ochronny to 40 cm. Od 1 stycznia 2020 każdy Okręg może wprowadzać własne okresy i wymiary ochronne dla tej ryby. Pamiętaj! Wymiar i okres ochronny dla tego gatunku jest określony przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującego w danym Okręgu PZW. Sprawdź dokładnie regulamin dla danego łowiska.
 • Wzdręga – według rozporządzenia wymiar ochronny tej ryby wynosi 15 cm, nie posiada natomiast okresu ochronnego. Od 1 stycznia 2020 każdy Okręg może wprowadzać własne okresy i wymiary ochronne dla tej ryby. Pamiętaj! Wymiar i okres ochronny dla tego gatunku jest określony przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującego w danym Okręgu PZW. Sprawdź dokładnie regulamin dla danego łowiska.

Jak widać, gatunków ryb objętych okresami ochronnymi w Polsce jest dużo. Zanim zdecydujesz się na połowy konkretnego gatunku ryby, upewnij się, że akurat w tym czasie nie jest on pod ochroną, np. ze względu na tarło. Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się z Zezwoleniem wydawanym przez konkretny Okręg PZW, który zarządza wodą. Okresy i wymiary ochronne dotyczą nie tylko ryb drapieżnych, ale też gatunków spokojnego żeru oraz ryb bałtyckich. Warto zatem wiedzieć już dziś, kiedy możesz spokojnie udać się na połowy.

Poprzedni artykuł Okulary polaryzacyjne - Jakie wybrać
Następny artykuł Gliny wędkarskie